Jdi na obsah Jdi na menu
 


Napsali o nás

15. 8. 2017

 

Jak dopadla první mezinárodní výstava haflingů v ČR?

Nejlepší starší klisny s majiteli a komisí

Všichni, koho alespoň trochu zajímají koně plemene hafling, měli o prvním srpnovém víkendu možnost být při letošní vrcholné události, kterou pořádal Český svaz chovatelů haflingů (ČSCHH) ve spolupráci s Asociací svazů chovatelů koní ČR, Světovým haflingerským svazem a také Dostihovým spolkem Pardubice, který pro tuto třídenní mezinárodní akci poskytl perfektní zázemí a atraktivní kulisy. Sobotní odpoledne patřilo výhradně výstavě, které se věnuje tento článek. Zbytek času byl věnován sportovním soutěžím v sedlových disciplínách a spřežení a nechyběla ani soutěž v orbě, ukázky tradičních zemědělských prací a seminář pro chovatele – o těchto částech programu se dozvíte v dalších textech.

I přesto, že takto velkou akci otevřenou pro zahraniční účastníky a navíc jen týden po jiném mezinárodní  šampionátu pro toto plemeno v sousedním Německu, pořádal náš svaz poprvé, přihlásilo se na pardubické klání celkem zhruba 90 koní, z toho třetina ze zahraničí. Velmi proto děkujeme všem, kteří neváhali vyrazit mnohdy na dalekou cestu a navíc zcela do neznáma. Velké poděkování patří bez výjimky také všem, kdo jakkoliv pomohli s organizací – počínaje personálu dostihového závodiště, přes rozhodčí, posuzovatele výstavy a sponzory až po všechny další spolupracovníky z řad členů našeho svazu i dobrovolníků. A jak tedy dopadla sobotní chovatelská přehlídka?

Šampionem hřebců tyrolský Sternwächter

Středobodem celé chovatelské akce se stala sobotní výstava, která byla vlastně primárním impulzem pro uspořádání celého třídenního šampionátu. Světový svaz, který přišel s prvotní myšlenkou uspořádat v České republice v letošním roce větší akci zaměřenou na chovatele ze střední a východní Evropy, na ni nominoval čtyři mezinárodní posuzovatele – za italskou stranu to byli Giuseppe Zamboni a Günther Dejori, za rakouskou pak Lothar Zebisch a Romed Posch. Ti společně s předsedou ČSCHH MVDr. Jaroslavem Dražanem ohodnotili zhruba šedesátku koní rozdělených do pěti výstavních tříd. Práci neměli jednoduchou – zejména mezi plemennými hřebci a mladšími klisnami byla úroveň koní vysoká a velmi vyrovnaná.

Šampion plemenných hřebců SternwächterHned na úvod byla na programu nejsledovanější třída, v níž bylo předvedeno devět plemenných hřebců, z toho pět rakouského původu. Šampionem mezi nimi se nakonec stal sedmiletý Sternwächter – špičkový tyrolský plemeník po vítězi světové výstavy haflingů hřebci Stainz a z matky Maurina po ještě slavnějším Amadeovi. Sternwächter, který posuzovatele přesvědčil zejména moderním typem a výborným elastickým pohybem, se v Pardubicích předvedl také v parkurovém skákání, nicméně v něm si žádné vavříny již nevysloužil. Druhé místo a titul reservešampiona hřebců si z Pardubic odvezl rovněž tyrolský Avalon, který působí v plemenitbě úspěšně již dlouhá léta, posledních několik sezón ve Vrchovanech u manželů Studničkových a z Pardubic odjel na další štaci na Slovensko výměnou za dalšího původem rakouského plemeníka Buchberga. Avalon je i ve svých téměř dvaceti letech ve výborné kondici a svým projevem v Pardubicích nenechal nikoho na pochybách o své kvalitě. Pro úplnost doplníme ještě jeho původ – otce je již zmíněný Amadeus, matkou pak Lonella po Standard.

Třetí místo v kvalitně obsazené třídě a titul šampiona českého chovu od komise získal teprve pětiletý Art Pavla Lišky, který je původem po italském hřebci Artist-L, z matky Cesy po Nimrod. Art získal od komise velmi dobré hodnocení, jedná se o hřebce v moderním typu, velmi kompaktní stavby těla s dobrým pohybem, který je u tohoto plemeníka prověřen i ve sportu – pravidelně a úspěšně se účastní drezurních soutěží a v Pardubicích se stal šampionem mladých koní v této disciplíně. V rámci českého chovu byl druhým místem ve třídě plemenných hřebců oceněn plemeník Amaranth, který je potomkem italského plemeníka Ajaxe-G a klisny Šárka po Nurmi a je v majetku Františka Volka z Loděnic u Moravského Krumlova. I tento hřebec se úspěšně zapojuje do soutěží v drezuře, kde se předvedl i v rámci Mezinárodního šampionátu.

Mezi mladými klisnami bodovaly české odchovy

Na třídě 1-2letých klisen se ukázalo, že se začíná pomalu stírat zprvu velice citelný rozdíl mezi importovanými zvířaty a koňmi narozenými u českých chovatelů. Nejvýrazněji se mezi českými odchovy prosadila roční klisna Ganzen Roases (po výše zmíněném Amaranthovi a z klisny Ganz po Angel-A) Evy Ševelové z Loděnic u Moravského Krumlova, která zároveň obsadila stříbrnou příčku v celkovém pořadí dvanácti klisen v této třídě. Porazit tuto velmi pěknou moderní klisnu dokázala jen dvouletá Layota původem z Rakouska, která je v majetku Vladimíra Jusky. Layota, která je dcerou plemeníka Amerigo a klisny Liliane po Winterstein, porotu přesvědčila o svém prvenství zejména díky vynikající mechanice pohybu. Pan Juska uspěl i se svou další importovanou klisnou Brooklyn (po Narkas z matky Badina po Wolfgang), která se probojovala na celkové třetí místo ve třídě s velmi dobrým hodnocením zejména za velmi pěknou horní linii.

Ve trojici nejlepších 1-2letých klisen českého původu pak vítězku Ganzen Roases doplnila Astene ze Sedla (po Avalon, z matky Aněze ze Sedla po Nibelung), kterou do Pardubic dovezla její majitelka Michaela Repková. Na třetí příčce se pak umístila Asterina Obrok odchovaná Veronikou a Pavlem Sixtovými z Obroku na velmi kvalitní klisně Amedině po Amadeus ze spojení s vynikajícím plemeníkem Neustarem.

Šampionka mladých klisen, AmelinaNásledující třídu 3-4letých klisen vcelku nepřekvapivě vyhrála čtyřletá Amelina manželů Sixtových, která výrazně uspěla i na předloňské světové výstavě haflingů v Ebbsu, kde se stala vítězkou své třídy. Z Pardubic si tato dcera elitního hřebce Stainz a klisny Amediny po Amadeus odvezla zároveň titul šampionky mladších klisen, a to díky své vynikající harmonické stavbě těla, modernímu typu a pro dobré hodnocení nezbytné výborné mechanice pohybu. Za ní v celkovém pořadí skončila o rok mladší Sina (po Walzertraum, z matky Sonate z Standschütz), která importována z aukce klisniček v Tyrolsku. Tato klisna v majetku manželů Studničkových se zároveň stala reservešampionkou mladších klisen. Třetí místo zaujala u stejných majitelů již narozená Fiola (po Avalon, z matky Fantasy po Nihilist), která byla zároveň nejúspěšnější z českých odchovů.

Trojici v České republice odchovaných klisen dále uspěla Bonny-Q po původem italském Arminovi-Q, kterou odchoval její současný majitel Ladislav Holada z Trhového Štěpánova na své klisně Bajka po Notabilis. Bronzovou příčku pak obsadila tříletá Amálka Markéty Petřičkové z Dynína, která je dcerou hřebce Andiama, kterého měli chovatelé rovněž možnost v Pardubicích vidět, a klisny Leontýnky po Nimrod.

Starším klisnám zatím vévodí importy

U dalších dvou tříd, v nichž se utkaly starší klisny, byl již rozdíl v kvalitě importovaných a českých koní výraznější a nejlepší hodnocení tak patřila výhradně klisnám narozeným v Rakousku. Mezi 5-7letými klisnami stupně vítězů obsadili tři koně manželů Studničkových z Vrchovan shodně importovaní z aukce hříbat v rakouském chovatelském centru Ebbsu. Nejlepší Bahar (po Stilton, z klisny Badina po Wolfgang) přesvědčila velmi dobrou stavbou zejména přední části těla, suchými končetinami a vynikajícím pohybem. Tato klisna se stala zároveň šampionkou starších klisen. Jako druhá nejlepší byla vyhodnocena sedmiletá Wunja (po Wolfgang, z matky Wonika po Standschütz), která zabodovala opět výborným pohybem zejména v klusu, moderním typem a velmi pěknou hlavou. Třetí místo získala pětiletá Niva, dcera hřebce Nabucco a klisny Norena po Alpenstein. Mezi původem českými klisnami pak zvítězila Éliška Libora Pekárka, která je dcerou rovněž v Pardubicích přítomného Artista-L a klisny Neli po Nimrod a sama byla předvedena i se svým letošním potomkem. Jako druhá nejlepší byla oceněna Lady Diana narozená po stejném otci, z matky Dolly po Nimrod a momentálně v majetku Petra Kuchaře z Nečíně. U této klisny komise ocenila harmonickou stavbu těla, nicméně jejímu zevnějšku ubírá netypická barva. Třetí místo v rámci českého chovu získala pětiletá Sany narozená po hřebci Steinkogel z klisny Samia po Nordtirol u Karla Novotného ze Studnice, který je i jejím majitelem. U Sany posuzovatelé kladně ohodnotili zejména pěknou hlavu s dobrým výrazem.

Nejlepší mezi staršími klisnami   BaharRovněž mezi 8letými a staršími klisnami titul vítězky třídy putuje do Vrchovan, a to díky dceři legendárního plemeníka Amadea a klisny Schattenfell po Novalis Sunflower, která se zároveň stala reservešampionkou starších klisen. I zde bylo hodnocení komise pozitivní především díky výbornému pohybu, velmi dobře stavěné horní linii a pěknému výrazu hlavy. Druhé a třetí místo získaly klisny manželů Sixtových z Obroku. O něco lépe byla hodnocená desetiletá Arezza (po Wolfgang, z matky Amada po Amadeus), u níž komise chválila zejména typ, těsně za ní skončila o rok mladší Campbella (opět po Amadeovi, z matky Carina-Carisma po Standschütz), která byla chválena za velmi pěknou barvu a suché končetiny.

Vzhledem k tomu, že v této třídě byly pouze dvě klisny českého chovu, bylo zde hodnocení poměrně jednoduché. Titul vítězky českého chovu získala dcera kdysi hojně využívaného plemeníka Nimroda a klisny Lia po Satrap Lady Kamily Buchlové z Ústí nad Labem. Lady zaujala zejména dobrým pohybem a dobře utvářeným kohoutkem, nicméně opět zde je méně typická barva. Druhou příčku přiřkla komise již čtrnáctileté klisně Ilusi narozené po hřebci Noby a z matky Ibiza po Arik a momentálně v majetku Veroniky Holíkové z Něčíně.

Sejdeme se ve Stadl Pauře?

Je jasné, že ocenění si nemohli odvézt všichni, kdo se pardubické akce zúčastnili. Přesto však věříme, že si všichni svůj pobyt na závodišti užili, seznámili se s novými tvářemi a také nabrali hodně sil a nadšení do další práce. Ta sportovní část by mohla dalšími úspěchy navázat už za rok, kdy se v rakouské Stadl Pauře koná Mistrovství Evropy haflingů ve všech sportovních disciplínách a ČSCHH velmi doufá, že se podaří početně i kvalitou ještě překonat předloňskou úspěšnou misi na tutéž akci do italského Milána. Chovatelské úsilí by se pak mohlo zúročit v roce 2020, kdy je plánována další světová výstava, která se pravidelně co pět let koná v chovatelském centru pro plemeno, rakouském hřebčíně v Ebbsu.

Závěrem velmi děkujeme všem partnerům, kteří věnovali věcné ceny do výstavy (Troubecká hospodářská a.s., Fitmin, A care Veterina) a samozřejmě našim sponzorům, kteří celou akci podpořili finančně (Nadace Agrofert, Farma Sixta, s.r.o.).

Veronika Jenikovská, místopředsedkyně ČSCHH
foto: Věra Marková 

Další informace včetně katalogu, odkazu na všechny fotogalerie a videozáznamy najdete zde: Mezinárodní šampionát 2017 Pardubice

Equus Kuchařovice
17. 5. 2009


Dne 17. 5. 2009 se v Kuchařovicích konala I. REGIONÁLNÍ VÝSTAVA HAFLINGŮ.
Poháry. Pro zvětšení klikněte Této výstavy se zúčastnilo celkem 26 koní, z toho i dva koně z Rakouska. Nejvíce obsazená byla třída klisen. Sešly se zde jak kli

 

sny českého chovu, tak i klisny ze zahraničních chovů a to z Rakouska a Itálie. V kategorii hřebců převládali hřebci rakouského chovu.

První hodnocenou výstavní třídou byly klisny s hříbaty. Do této třídy byly přihlášeny čtyři klisny. Komise jako vítězku vybrala klisnu Ganz v majetku Radky Volkové z Brna. Tato klisna po hřebci Angel-A byla před necelým rokem importována z Itálie. Druhé místo obsadila klisna Allison po hřebci Nugát, majitelkou klisny je Hana Drábková z Kuchařovic. Třetí místo patří klisně Astra po Alex Jaroslava Drápely z Lesůněk. Ve třídě hříbat zvítězil hřebeček Antar z klisny Astra po Nugátovi. Druhé místo obsadila klisnička Aschely z klisny Allison po hřebci Nefris, třetí příčku pak klisnička Gréta z klisny Ganz po hřebci Nautilus - L.

Třída ročních hříbat byla obsazena jen třemi účastníky, z nichž nejlépe vyhodnoceným byl hřebeček Andy po hřebci Anflug v majetku Marie Čepkové z Nového Města na Moravě.
Ve třídě klisen bez hříbat se celkem sešlo sedm soutěžících. V této kolekci naprosto jednoznačně zvítězila klisna rakouského chovu Feudale po hřebci Ares rakouské majitelky. Jako druhá se umístila klisna Natali po hřebci Nimrod v majetku pana Drápely. Třetí příčku obsadila Hendy po Nugát Blanky Horákové z Onšova.

Vítězka třídy klisen s hříbaty Ganz. Pro zvětšení klikněte

Hřebců do Kuchařovic dorazilo pět. První místo putovalo do Rakouska, hřebec Merlin po Milagro předvedl divákům nejen svůj pěkný exteriér, ale také ukázku drezúry a parkuru. Diváci i chovatelé mohli obdivovat úžasnou mechaniku pohybu tohoto nádherného hřebce. Jako druhý se umístil plemenný hřebec Nefris po Nimrod v majetku MVDr.Hrušky z Velké Bíteše. Třetí příčku obsadil mladičký hřebec Wintersturm po Winternacht. Tento hřebec byl na Moravu dovezen jako odstávče majitelkou Lenkou Jandovou z Božic.

Po vyhodnocení jednotlivých tříd následoval "souboj" o šampióna výstavy. Šampiónem celé výstavy se stala rakouská klisna Feudale, vícešampióny výstavy pak klisna Ganz a hřebec Nefris. Překrásnou vozatajskou ukázkou v podání spřežení p. Drápely bylo zakončeno předvedení haflingů jako všestranného plemene.

Hodnocení se celý den věnovali MVDr. Jaroslav Dražan a Rudolf Nachtigal. Tuto první výstavu haflingů na Jižní Moravě zorganizovalo OS EQUUS KUCHAŘOVICE.

Hana Drábková

Vítěz kategorie hříbat Antar. Pro zvětšení klikněte Vítěz kategorie hřebců, rakouský Merlin. Pro zvětšení klikněte Spřežení pana Drápely. Pro zvětšení klikněte

 

 

 

Zápis klisen a licentace nového plemeníka
Hodějice 7. srpna 2009

Den před konáním druhého ročníku Mistrovství republiky malých koní v kombinovaných soutěžích proběhl v Hodějicích svod klisen a licentace nového plemeníka. K zápisu do plemenné knihy přijelo celkem sedm klisen, podmínkám zařazení do plemenné knihy odpovídalo pět z nich.

Do hlavní plemenné knihy byla se ziskem 7,1 bodu zapsána pouze klisna Pavla Kadlece z Blažovic 52/784 Čikita po otci Navajo Lucky. Druhý nejlepší výsledek získala 51/631 Gama majitele Josefa Machače z Kuřimi. Gama, rovněž po Navajo Lucky, získala od komise 6,5 bodu, což stačí pouze na plemennou knihu. Vykonáním následné zkoušky výkonnosti se však posunula do HPK.

Klisny 59/874 Aneta po Mylord (majitel Ladislav Brázda, Malešovice) a 52/777 Pamela po Navajo Lucky (majitel Vojtěch Hamerník, Vohančice) získaly obě 6,1 bodu a zapsány tedy byly do plemenné knihy. Anetě se v následných zkouškách výkonnosti podařilo posunout do HPK. Poslední zapisovanou klisnou byla 60/316 Camila po Madit. Tato klisna výrazně ve starším typu byla zapsána pouze do pomocné plemenné knihy se ziskem 5,5 bodu.

O zápis do plemenné knihy a licentaci se ucházel rakouský hřebec Merlin, který bude k dispozici chovatelům z jižní Moravy. Majitelkou je Isabel Hanisch z Wilfersdorfu nedaleko hranic u Znojma. Hřebec má dobrý původ se zastoupením především M linie a žádané A linie, jeho otcem je Milagro po Mithras a matkou Finale po Arno. Merlin je hafling v moderním typu, korektní tělesné stavby a vyniká svou sportovní výkonností, kterou předvedl i ve zkouškách výkonnosti. Majitelka se s ním pravidelně účastní závodů v parkuru. Komise Merlina ohodnotila známkou 7,9 bodu za exteriér. Za zkoušky výkonnosti získal zatím nejvyšší udělenou známku - 9,22 bodu. Jeho kohoutková výška je 144 cm, obvod holeně 19,5 cm.

Text a foto: Veronika Kutilová

     
     

                                                                           

 

 

 

 

 

Regionální výstava haflingů
v Kuchařovicích
Equus Kuchařovice
29. - 30. 5. 2010

 

 

Nástup. Pro zvětšení klikněte

V sobotu 29. 5. 2010 se uskutečnila druhá výstava haflingů v Kuchařovicích pořádaná OS Equus Kuchařovice. Letošní květnové počasí nadělalo organizátorům pořádné vrásky. To, že na promáčené ploše závody nelze uskutečnit, bylo nadmíru jasné již ve čtvrtek navečer. Pro uspořádání výstavy však bylo nutné vše připravené demontovat a vymyslet znovu provizorní řešení. Parkovací plochu areálu nebylo možné využít pro parkování vozidel ani přepravníků pro koně. Parkovalo se tedy v ulicích směřujících ke kolbišti a na starém hřišti v obci. I přes veškeré potíže organizátorů se nakonec povedlo vše vyřešit ke spokojenosti všech a na výstavu dorazilo 41 koní. Vystavovaní koně se předvedli v osmi třídách.

jako první to byla třída klisen s hříbaty, kde si prvenství odnesla klisna Astra v majetku pana Drápely z Lesůňek, v kategorii hříbat pak hřebeček z Astry po hřebci Mylord, který se posuzovatelům zdál oproti konkurentovi harmoničtější. Jeho výhodou byl i vyšší věk.
Velmi obsazené byly třídy mladých klisniček a hřebečků.
Darien. Pro zvětšení klikněte V kategorii 1-2 letých klisniček zvítězila roční Aschely po hřebci Nefris z matky Allison po Nugátovi v majetku paní Hany Drábkové z Kuchařovic. Tato klisnička se svým exteriérem ve třídě skutečně vymykala a lze soudit, že by uspěla i v širším srovnání. Přesně odpovídá modernímu typu haflinga. Druhou příčku obsadila stejně stará a rovněž velmi pěkná klisna Ginevra po hřebci Nolan z klisny Gladine po Acord v majetku pana Horkého z Myslibořic. Jako třetí byla klasifikována o rok starší slovenská klisnička Agnes po Ahnherr z matky Anabelle po Nabucco, jejíž majitelkou je ing. Natália Kurciníková, Jedľové Kostoľany. Tato klisna získala dobré hodnocení už na Celoslovenské výstavě haflingů, kde získala ve své třídě první místo.
Stejné věkové kategorii hřebečků vévodil na poslední chvíli přihlášený hřebeček Darien po Burgund - F z Dorothea po Nestroy jehož majitelkou je Věra Vorlová z Mrače. Hřebeček se narodil v ČR z matky importované z Rakouska a zaujal svou robustností a velmi pěknou mechanikou pohybu. Druhý se umístil Aron po Artist - L z klisny Daniele po Windsor v majetku Marie Čepkové ze Studnice. Třetí byl hřebeček Nikolas po Nefrisovi z matky po Narzis jehož majitelem je MVDr. Jiří Hruška z Velké Bíteše. Oba hřebečci předvedli velmi dobrou mechaniku pohybu.

 

 

 

 

Vysočina (Vysočina)

Ženy v krojích rozdají 1 250 perníků

velikost textu:
18. června 2010 0:00

Do pořadatelské služby se zapojí i pět desítek hasičů. Haflingové povozí děti, ale i dospělé.

Skalní Novoměšťáci – coby hostitelé – se zapojují do doprovodného, ale také hlavního programu setkání Nových Měst Evropy v desítkách. Bez jejich nadšení by se ani vše nezdařilo.

Kupříkladu hasiči budou v pátek vystavovat svoji historickou techniku a v sobotu současnou. Trofeje za úspěchy v požárním sportu pak družstvo z Maršovic. Navíc celé akci jako další dobrovolníci pomáhají – okolo 45 z nich je zapojeno do pořadatelské služby.

Seniorky se zase pustily do mravenčí a jemné práce. „Napekly jsme a nazdobily 1 250 perníků, které se v horáckých krojích budou předávat hostům. Bylo to velice náročné – trvalo nám to měsíc. Osm žen po týdnech peklo a osm žen potom formy – hvězdičky, domečky a jiné – zdobilo mnoha motivy bílkovou polevou. Patnáct se podílelo na tom, aby se hotové perníčky pěkně zabalily,“ líčí obětavou činnost Alena Albrechtová, předsedkyně místního klubu seniorů, jenž byl založen v roce 1987 a drží primát ve správě vlastních webových stránek od roku 2005.

Karel Novotný ze Studnic přiveze v sobotu do Nového Města na Moravě haflingy, dvě klisny a dvě hříbata, ze svého chovu, jemuž se věnuje nyní třetím rokem. „Za uzdu v kruhu se na nich budou moci projet děti i dospělí v zahradě základní školy v Malé ulici. Plemeno Hafling pochází z jižního Tyrolska a jedna z klisen, co mám, je také z rakouského chovu,“ doplňuje Novotný.

***

„Měsíc dopředu jsme pekly i zdobily perníčky s různými motivy. Bylo to velice náročné.“ Alena Albrechtová, předsedkyně místního klubu seniorů

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - českomoravska vrchovina

 

 

III. regionální výstava haflingů v Kuchařovicích


Nejlepší mezi hříbaty byl hřebeček z matky Astra, v pozadí Natali se svým letošním potomkem. Pro zvětšení klikněte

Poslední květnová sobota patřila haflingům v Kuchařovicích nedaleko Znojma. Organizátoři z OS EQUS KUCHAŘOVICE měli neskutečnou smůlu, jelikož stejně jako loni byli nuceni bojovat s nástrahami počasí. Od brzkého rána se na skvěle připravený areál snášela kvanta dešťových kapek, což významnou měrou ovlivnilo hlavně diváckou účast. Vystavovatelé se ovšem nezalekli a i přes nástrahy počasí dorazili v hojném počtu se 34 koňmi.


 

Den haflingů začal nejprve zápisem klisen do chovu, na nějž navazovala vlastní výstava, a celodenní program pak ukončily zkoušky výkonnosti klisen. Sedm kategorií výstavy následně hodnotila komise ve složení Hana Drábková, Jana Kuchařová a MVDr. Jaroslav Dražan, který zároveň provázel mluveným slovem.


 

První hodnocenou kategorií byly klisny s hříbaty, přičemž se nejprve vybírala nejhezčí matka a následně hříbátko. Z klisen si prvenství díky nejlepší mechanice pohybu odnesla šestiletá Natali po Nimrod z matky Bára po Achát v majetku Jaroslava Drápely z Lesůněk. Mezi hříbátky nejvíc vynikl hřebeček z matky Astry po rakouském hřebci Merlin von Milagro, rovněž v majetku pana Drápely.


Ušlechtilá roční Maraja se stala šampionkou mladých koní. Pro zvětšení klikněte

V další třídě klisen 1-2 letých zvítězila roční klisnička Maraja, narozená v Rakousku po hřebci Anselazio z matky Marliana po Stiglmar a jako odstávče zakoupená na Farmu Čapí hnízdo a.s. v Olbramovicích. Vynikala především ušlechtilostí a mechanikou pohybu. Velmi harmonická byla druhá umístěná dvouletka Aschely po Nefris z matky Alison po Nugát majitelky Hany Drábkové. Třetí místo obsadila Ginevra po Nolan z matky Gladine po Acord majitele pana Horkého.


 

V nejpočetnější kategorii klisen 3 – 6 letých obhájila loňské prvenství letos čtyřletá Angelique po Windsor, z matky Atlantika po Statist majitelky ing. Evy Ševelové. Druhou příčku obsadila tříletá Gerta po Nimrod z matky Gábina po Stromboli v majetku Jindřišky Poláčkové. Cenu za třetí místo si vyzvedla Iva Daťková, majitelka rovněž tříletky Nelly po otci Nimrod, jen z matky Narnie po Mozart.


 

Třídě 7letých a starších klisen vévodila desetiletá Naomi po hřebci Norek z matky Nerina po Nerino majitelky paní Reinischové. Tato klisna byla harmonická s dobrou mechanikou pohybu. Druhou umístěnou se stala osmiletá Lussyna po Nugát z matky Lee po Napoleon v majetku Stanislava Bláhy. Třetí příčku obsadila desetiletá Allison rovněž po Nugát z matky Astra po Alex.


Drezurní ukázku předvedl Merlin von Milagro. Pro zvětšení klikněte

O doprovodný program se postarala MVDr. Isabel Hanisch v sedle rakouského plemeníka Merlin von Milagro. Hřebec jakožto úspěšný účastník mnoha drezurních závodů předvedl výbornou drezurní úlohu, avšak velmi dobře se mu daří i na parkurových kolbištích.


 

V programu výstavy pokračovala kategorie hřebci a valaši 1 – 2 letí, z níž si prvenství odnesl roční hřebeček Axan po Artist-L z matky Camila po Madit majitelky Marie Čepkové. Druhým oceněným byl hřebeček Atos po Anselazio z matky Desideria po Nordtirol, který byl importován z Rakouska na Farmu Čapí hnízdo a.s. Ačkoliv byl harmonický a velmi ušlechtilý, přeci jen měl slabší mechaniku pohybu. Dvouletý valach Artuš po Artist-L z matky Lukava po Mozart majitelky Martiny Daťkové byl dekorován jako třetí.


 

V poslední hodnocené kategorii valachů se podařilo obhájit loňské vítězství letos šestiletému Bohdanovi po Nimrod z matky Cena po Nolan v majetku pana Drbohlava. Druhé místo patřilo tříletému Navarovi po Nimrod z matky Lee po Napoleon Stanislava Bláhy před třetím Safírem po Simmel z matky Olympia po Nachtflug majitelky Martiny Pazourové.


 

Před volbou šampiónů výstavy byl na kolbišti předveden zatím nezařazený tříletý hřebec Stanley slovenského chovu po Stolz z matky Luna po Stello, který je v majetku Ivany Liškové.


Na závěr byl předveden nelicentovaný hřebec Stanley. Pro zvětšení klikněte

Na závěr byl vyhlášen Šampion výstavy, přičemž bylo rozhodnuto samostatně pro kategorii mladých koní a klisen. V kategorii mladých koní zvítězila velmi korektní ušlechtilá klisnička Maraja a v kategorii klisen pak prvenství obhájila Angelique.
Z chovatelského hlediska bylo možno nejen podle věku posoudit a srovnat různé typy haflingů od starších těžších po modernější, ušlechtilejší s výraznějším pohybovým aparátem. Navíc je nutno vyzdvihnout zvyšující se úroveň našeho českého chovu, protože mnoho předních umístění obsadili čeští odchovanci.


 

Ač se počasí snažilo organizátorům a pořadatelům zmařit jejich práci a úsilí, nikdo z nich se nenechal zastrašit, za což se jim patří vyjádřit obdiv. Také vystavovatelé si zaslouží velkou pochvalu, že v takové děsné slotě setrvali a hrdě prezentovali své haflingy.

Jana Kuchařová

Článek, který vyšel ve Znojemském deníku a je doplněn o celkem rozsáhlou fotogalerii,
si můžete přečíst zde.

   

  

ápis z jednání RPK haflingů, konaném dne 5. 10. 2011 v Mněticích


 

Přítomni: Hana Drábková, MVDr. Jaroslav Dražan, MVDr. Josef Živníček, Ing. Veronika Kutilová, Milan Řehák

Omluveni: Blahoslav Políček, Jana Kuchařová


 

  1. Plemenný hřebec Stony


 

Majitel plemenného hřebce 711 Stony doložil kompletní 4 generační původ.


 

  1. Klisna – zápis do PK


Klisna Samia, po otci Nordtirol, z matky Senorina po Amadeus importována z Rakouska – majitel Karel Novotný, Studnice 16, Nové Město na Moravě požádal o zařazení do PK na základě hodnocení v zahraničí.

RPK schvaluje zápis klisny do PK s převzatým hodnocením 7,6 bodu.

 

  1. Valná hromada SCHH


 

Valná hromada SCHH se uskuteční v sobotu 19. 11. 2011 v některém z měst na Vysočině. Místo bude upřesněno.

Program VH: volba předsedy SCHH, seznámení se změnou stanov, zpráva o činnosti, zpráva Revizní komise.

Jako předsedající bude navržen M. Řehák.


 

  1. ME haflingů 2012


 

J. Dražan a M. Řehák informovali o dalším postupu jednání v DS Pardubice. Navržen dopis sponzorům – bude do konce října rozeslán potenciálním partnerům ME.

V. Kutilová- informovala o přípravě webových stránek ME.

Nutné zřídit EURO účet ASCHK – zajistí B. Políček a e-mailové adresy na serveru ME – zajistí V. Kutilová.

Na mediální prezentaci ME budou přizváni Petr Kvapil (video) a p. Křepelka (tisk). V současnosti vzniká krátké prezentační video o chovu haflingů v ČR.

Na catering bude vypsáno výběrové řízení.

V průběhu ME se uskuteční výstava klisen českého chovu.

V pátek 14. 10. se koná schůzka FEH v Mnichově (účastní se J. Dražan a V. Kutilová), kde budou definitivě projednány propozice ME a poté zveřejněny na webu.


 

Zapsala:

V. Kutilová, 5. 10. 2011

 

Ostatní - Rozhovory
Čtvrtek, 10.05.2012 10:06
IMG_6878Hobby nebo také hezky česky koníček, může mít nejrůznější charakter. Někteří sbírají známky, jiní krabičky od sirek nebo pivní tácky, další se seberealizují zvelebováním své zahrádky. Karel Novotný ze Studnic zase chová koně. A ne jen tak ledajaké. Jeho velkou vášní se stali haflingové s ladnou chůzí a rošťáckým výrazem.
Plemenu, pocházejícímu z jižního Tyrolska, je přezdíváno též „blonďák z Alp“ a má mnohostranné využití. „Říká se, že každý kůň je na něco. Teplokrevníci na ježdění, chladnokrevníci do tahu. Ale hafling, ten je na všechno. Je to plemeno vyšlechtěné z horského koně z tyrolských Alp kříženého s arabem. Je odolné, dá se s ním dělat všechno. Může být používáno dokonce i k nošení nákladů na zádech. U nás je nejvíce využíváno na ježdění pro děti,“ tvrdí majitel studnického stáda nádherných koníků se světlou, dlouhou hřívou padající jim přes oči.
Vy pocházíte z vesnice, měli jste doma někdy koně?
„Otec míval jednoho koně. A já jsem vždycky po koních toužil. Ale vydal jsem se trochu jiným směrem. Pracoval jsem jako opravář u bývalých státních statků a koně jsem si pořídil až v pozdějším věku. V roce 2007, po Vánocích, jsem začal předělávat stáj, ta byla původně určená pro krávy. Udělal jsem v ní tři boxy a 8. března 2008 jsem si do ní přivezl první kobylku. Byla březí.“
Proč jste se rozhodl zrovna pro haflingy?
„Já jsem toto plemeno vůbec neznal, před pár lety jsem ani nevěděl, co to hafling je. Ale tady u nás má chatu Ing. Charvát z Brna, který má v Soběšicích stáj a v ní asi padesát koní. Ten mi poradil, že by se pro mne hodilo právě toto plemeno. Je to menší plemeno, tak do 150cm. A je poměrně klidné. Taky v mých letech si pořizovat nějakého teplokrevníka, to by třeba nemuselo dobře dopadnout. Začal jsem to hledat na internetu a haflingové mě doslova okouzlili. Když tam vidíte třeba ty tyroláky s bílou hřívou, to je prostě paráda.“
A když jste úplně poprvé uvažoval o tom, že si koně pořídíte, nepomýšlel jste třeba na nějaké jiné plemeno?
„Já jsem nevěděl, co bych si měl pořídit. Nějakého koně jsem chtěl, v tom jsem měl jasno. Jednoho. Abych měl nějakou zábavu. Pořád jsem se rozhodoval. Ale to, co mi doporučil soused, se mi opravdu líbilo. A tak jsem začal shánět. A dovez jsem si, jak už jsem říkal, první kobylku. Měla šest let a musel jsem pro ni až do Opavy.“
Byla to láska na první pohled?
„No tenkrát to bylo složitější. Pořád jsem nějakého haflinga sháněl a nikde nic nebylo. A tam se mi to najednou podařilo. Nakonec to, jak se ukázalo, až tak moc dobrý kup nebyl. Vyšlo to docela draho, byla sice moc hodná, ale ten požadovaný vzhled neměla. Ale byla první.“
Původně jste počítal s jedním koněm, ale máte jich hned několik.
„Hned měsíc po první kobylce jsem si dovezl valacha. Taky z Opavy. A za další měsíc jsem si dovezl z Rakouska další kobylku. Takže jsme měli tři. A ještě ten rok jsme tu měli navíc dvě hříbata. Bohužel to úplně první o dvou dnech dostalo novorozeneckou žloutenku. Začaly se mu rozkládat červené krvinky a uhynulo.“
Ale zůstalo vám alespoň jedno hříbě.
„To bylo opravdu pěkné, měl jsem z něj velkou radost, veterinářka však zjistila, že se narodilo s vadou. Mělo špatné patro. Ale nechal jsem si ho. A tak jsem měl koně čtyři. Pak jsem prodal valacha, který se mi nehodil do chovu, a za rok jsem měl zase další dvě hříbata. Tak už byla v pořádku. S jedním z nich, hřebečkem, jsem byl na výstavě v Kuchařovicích a tam v kategorii ročních zvířat skončil jako první. Byl moc pěkný.“
Teď máte čtyři koně.
„Mám dva dvouleté valachy a kobylku s hříbětem. Kobylka se jmenuje Samia a hříbě Sany. Protože když se narodí kobylka, tak se dává jméno na začáteční písmeno jména matky. Pokud je to hřebeček, dává se jméno na začáteční písmeno otce.“
Zůstane Sany doma nebo ji prodáte?
„To ještě nevím. Zatím si ji nechám. Jen se mi to tu nesmí moc rozrůst. Vloni už jsem tu měl šest koní a tak jsem obě první kobylky prodal.“
Jaké bylo loučení s vašimi prvními kobylkami?
„Těžké. Byly přece jen první. Hodně jsem si na ně zvykl. Dokonce i nějaká ta slzička ukápla.“
Vy už jste říkal, že své koně přihlašujete i na výstavy.
„Zatím jsem byl vždycky s ročním. Jezdíme na regionální výstavu do Kuchařovic a získali jsme už několik pohárů. Dvakrát jsme byli první a jednou druzí. A letos 26. května bude další výstava a tak bych tam chtěl jet se Sany. Bývá tam vždycky tak okolo čtyřiceti haflingů, tak uvidíme, jak se to podaří.“
Vozíte na vašich koních třeba i děti?
„Občas ano. Vloni tu například byla škola v přírodě a tak jsem čtyři nebo pět turnusů povozil. Ale to jsem měl klidnější kobylky. S touhle bych si to netroufl, je trochu lekavá. Minulý rok jsem na ní jel na Kuklík, ona se najednou lekla a trhla sebou, já jsem z ní sletěl jako zralá hruška a noha mi zůstala ve třmenu. Musel jsem s tím nakonec do nemocnice. Možná valaši, že by se příští rok dali osedlat, ti jsou o něco klidnější. Valaši jsou většinou stálé povahy. Kdežto kobylky mají sem tam výkyvy. Bývají občas divočejší.“
Kůň je určitě velmi náročný koníček na čas i na práci.
„Hlavně je to každodenní práce. Ráno poklidit a večer poklidit, očesat. Přes den jsou většinou ve výběhu, hlavně když je pěkné počasí. To mají moc rádi. Haflingové jsou poměrně odolní, jsou stáje, kde je mají venku celoročně, v zimě, v létě. Je to ale opravdu každodenní práce, nemůže to dělat ten, kdo je zvyklý na pohodlí. A popravdě řečeno, ošetřování koní nemůže být závislé jen na jednom člověku a tak mě v péči o koně zastoupí při nemoci nebo nepřítomnosti moje přítelkyně Marie.“
Co veterinární péče, musí k vám často jezdit „zvířecí lékař“?
„Tohle plemeno je poměrně dost odolné. Například teplokrevníci hodně trpí na koliky, ale já jsem tu ještě nikdy nic takového neměl. A letošní hříbě je už můj třináctý kůň.“
Jak zvládáte hřebení?
„Tentokrát jsem si to pojistil. Na podzim jsem klisnu z Rakouska přivezl už březí, hříbě čekala na začátku února. Pořídil jsem si kameru, abych ji uhlídal. Večer jsem se koukal, nic se nedělo. V noci ve tři hodiny se dívám, klisna v pohodě žrala. Před šestou vstávám, kouknu se na kameru a ono tam chodilo hříbě. Tak dlouho jsem se na to připravoval, abych to nepropásl! Při hřebení mohou nastat nejrůznější problémy. A nakonec jsem přišel k hotovému. Byl jsem rád, že to tak dopadlo.“
Malé stádo koní s dlouhou světlou hřívou láká pohledy všech lidí, co se přiblíží k jejich výběhu. Karel Novotný rád odpovídá na zvědavé otázky kolemjdoucích, kteří se vyptávají, cože je to za plemeno. A jeho čtyřnozí svěřenci? Ti se nechají pohladit, vezmou si z natažené ruky pampeliškový list a opět odcválají o kousek dál. Vždyť jsou venku, mají volnost pohybu a tak je potřeba to náležitě využít.
IMG_6874
IMG_6882
IMG_6883
IMG_6884
IMG_6889
IMG_6901
IMG_6903
IMG_6906
IMG_6913
IMG_6916
IMG_6919
IMG_6928
IMG_6931
IMG_6935
IMG_6937
IMG_6942
IMG_6944
IMG_6948
IMG_6954
IMG_6957
IMG_6961
IMG_6965
IMG_6966
Sdílet článek: Bookmark Google Del.icio.us Digg Facebook Myspace Reddit MSN Live
článek byl přečten 17x
Helena Zelená Křížová
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní a přihlášení uživatelé. (přihlásit / registrovat - vpravo nahoře)

Počtvrté v Kuchařovicích


Klisna Samia dekorovaná starostou Kuchařovic. Pro zvětšení klikněte

Na letošním, již čtvrtém, ročníku regionální výstavy haflingů v Kuchařovicích u Znojma si pořadatelé dali skutečně záležet. Všechno bylo opět skvěle připravené a dokonce se podařilo objednat také lepší počasí. Jediná škoda byla, že na poslední chvíli bylo odhlášeno několik koní. Výstavou tak prošlo celkem 23 haflingů, které hodnotila komise ve složení MVDr. Josef Živníček a Ing. Veronika Kutilová.

 

Po úvodním svodu klisen a zkouškách výkonnosti (samostatný článek) mohla ve 13 hodin začít výstava. Předvedení koně byli rozděleni do několika výstavních tříd, na závěr se pak vybíral šampion mladých a šampion výstavy.

 

Úvodní třídou jsou obvykle klisny s hříbaty a jinak tomu nebylo ani v Kuchařovicích. Hodnoceny byly jen tři dvojice, velký věkový rozdíl jak mezi hříbaty, tak mezi klisnami hodnocení ale značně ztížil. Nakonec byla vítězkou třídy vyhlášena klisna Samia s hříbětem Sany po Steinkogel. Majitelem je pan Karel Novotný ze Studnice, který klisnu Samia (po Nordtirol, z matky Senorina po Amadeus) loni importoval do ČR. Komise ocenila u klisny zejména harmonickou stavbu těla a vynikající typ, pěkná byla i mechanika pohybu a klisně tak jistě právem náleží vysoké hodnocení 7,6 bodu, které získala při zápisu do plemenné knihy v Rakousku, a v ČR bylo toto hodnocení pouze přebráno. Hříbě pod klisnou mělo oproti ostatním hodnoceným výhodou ve věku – klisnička je narozená začátkem února.
Druhé místo ve třídě získala zasloužilá matka, devatenáctiletá Astra, jejímž majitelem je neméně zasloužilý chovatel haflingů, Jaroslav Drápela. Astra (po Alex z matky Asta po Stern), která na svůj věk, počet odchovaných hříbat (14!) i pracovní zátěž vypadá velmi zachovale, byla předvedena spolu s hřebečkem po Andiamo.
Na bronzové příčce zůstala čtyřletá Leontýnka majitele Františka Dobrovolného, narozená po otci Habile Vinn, z matky Linda po Achát. Leontýnka je klisna harmonické tělesné stavby, ale poněkud ve starším typu. Divákům se ale mohla pochlubit s velmi pěknou klisničkou po Andiamo, která svou první výstavní zkušenost zažila už ve velmi útlém věku – narodila se pouhých 20 dnů před výstavou.


Šampionka mladých, klisna Cuba. Pro zvětšení klikněte

Roční a dvouleté klisny byly ve své třídě také bohužel pouze tři, jejich kvalita byla ale celkově velmi vysoká. Ačkoliv třetí umístěná Aischa a druhá Nela se předvedly velmi pěkně, na vítězku třídy (a následně i šampionku mladých), dvouletou klisnu Cuba to nestačilo. Z Rakouska importovaná Cuba, nyní v majetku Farmy Čapí hnízdo, se narodila po otci Nordtirol a z matky Caruh po Aghai. Komise vysoko hodnotila zejména její mechaniku a samozřejmě také plemenný typ.
Druhá umístěná – roční Nela opět majitele pana Drápely, se také předvedla velmi dobře v pohybu a komise také ocenila její ušlechtilost. Nela je dcerou plemeníka Merlin von Milagro a matky Natali po Nimrod.
Třetí místo získala dvouletá klisna Aischa po Artist, z matky Dolly po Nolan. Majitelkou je Lenka Voborníková z Náchoda.

 

Další hodnocenou třídou byli stejně staří hřebci. V té byli předvedeni dva roční hřebečci po plemeníku Ajax, které obětavě přivezli jejich majitelé manželé Braunovi z Kasejovic přes celou republiku. Třetím hodnoceným byl dvouletý Athos, v majetku Farmy Čapí hnízdo. Spojovacím prvkem obou Ajaxových synů byl mírně kratší trup, než se na haflingy sluší, jinak se ale jedná o velmi pěkné koně. Vítězství si nakonec odnesl jeden z nich –
Amaranth z matky Šárka po Nurmi, který jednak předvedl lepší pohyb v kroku i klusu a hodnotitelé také ocenili jeho vynikající předvedení – na svůj věk a se ukázal jako charakterově vyrovnaný a klidný hřebeček.
Druhé místo komise přiřkla importovanému Athosovi (po otci Anselazio z matky Desideria po Nordtirol), který je sice velmi pěkným zástupcem svého plemene, ale bohužel má vadu kopyta na přední noze. Pro vyvážení je ale nutné uvést, že jeho kladem je naopak velmi pěkná horní linie. Třetí místo získal Azar z matky Any Jane po Nimrod, který se bohužel nepředvedl příliš pěkně v klusu.

 

Nejobsazenější bývá na výstavách obvykle třída 3-6 letých klisen. Tak tomu bylo i v Kuchařovicích, kde v rámci třídy po předvadišti kroužilo celkem sedm klisen. Na třetí místo komise nakonec vybrala tříletou Aschely, po otci Nefris a z matky Allison po Nugát. Majitelkou je Hana Drábková z Kuchařovic, která se tak může pochlubit nadějnou mladou klisnou v moderním typu. Menším negativem klisny, který ji odsunul z lepšího umístění, je především pohyb v klusu a slabší holeň – klisně jistě velmi prospěje ještě jeden nebo dva roky dalšího růstu vývoje.
Vítěz mezi hřebečky, Amaranth. Pro zvětšení klikněte Druhé místo obsadila čtyřletá Gina majitele Libora Michalčíka z Brna. Ta se může pochlubit především vynikající mechanikou pohybu a pěknou stavbou těla. Otcem Giny je plemeník Nolan a matkou Gladine po Acord.
Jako nejlepší byla vyhodnocena pětiletá Calera po Amadeus, z matky Collega po Winterstein. Klisna byla importována coby odstávče a po zápisu do české plemenné knihy odkoupena nynější majitelkou Martinou Horákovou z Novosedel. Od svodu udělala Calera obrovský pokrok a nyní je z ní velmi pěkná, harmonická, mladá klisna moderního typu haflinga, který u nás do chovu velmi potřebujeme. Calera se následně stala také šampionkou výstavy. Doufejme, že klisna prokáže také své sportovní dovednosti (zkoušky výkonnosti již s velmi dobrým výsledkem složila) a bude úspěšně reprezentovat na srpnovém ME haflingů, kam ji majitelka přihlásila do soutěží v drezuře a parkuru.

 

Mezi staršími klisnami už tak velká konkurence nebyla – po odhlášení dalších účastnic byly ve své třídě hodnoceny pouze dvě. Vítězství si odnesla devítiletá Ganz po otci Angel-A, z matky Polti po Sailer. Její majitelka Radka Volková z Brna se s ní účastní mnoha chovatelských výstav a Ganz jí zatím nikdy neudělala ostudu – jedná se o rámcovou klisnu s vynikající mechanikou pohybu.
Druhé místo získala domácí – klisna Allison majitelky Hany Drábkové. Otcem této jedenáctileté klisny je Nugát, matkou Astra po Alex.

 

Nakonec byl hodnocen tříletý valach Amis po otci Artist, z matky Loren po Nolan. Amis majitelky paní Nachtigalové z Rakvic sice neměl ve své třídě konkurenci, ovšem jedná se o velmi pěkného koníka, který by se jen tak nějaké konkurence bát nemusel.

 

Ačkoliv účast vystavovatelů byla letos slabší, než v posledních ročnících, celková úroveň koní, jejich předvedení i přípravy byla opět o něco vyšší, než v předchozích letech. Doufejme, že tento trend se podaří udržet a že na výstavy začnou se svými haflingy jezdit i chovatelé, kteří letos byli v Kuchařovicích třeba coby diváci.

Veronika Kutilová

 Z květnového zpravodaje Novoměstsko

Pozdrav jara ze Studnic. Hříbě Selena

I když letošní zima byla vytrvalá, první poslové jara svým příchodem zvěstovali, že jarní měsíce jsou přece jenom tady. Nejinak je tomu i v nejvýše položené obci Vysočiny, ve Studnicích,kde právě na první jarní den letošního roku se klisně plemene hafling narodilo hříbě. Dostalo jméno Selena. Pětileté klisně se narodilo jako druhé v pořadí. „Tuto klisnu jsem si přivezl na podzim v roce 2011 z Dolního Rakouska, byla již březí,“ říká chovatel Karel Novotný. Plemeno hafling pochází z Tyrolských Alp, kde koncem devatenáctého století vzniklo křížením malé horské klisny a arabského hřebce. Do naší republiky se hafling dostal na počátku devadesátých let minulého století. „Plemeno je velmi odolné a použitelné jak pod sedlem, tak i v tahu.Původně se používalo v horských podmínkách hlavně jako užitkový typ jak pro práci na polích,tak i v lese,“ popisuje Novotný. V současnosti je hafling využíván hlavně při rekreačním ježdění.Jednou za tři roky je pořádáno mistrovství Evropy v mnoha disciplínách, ve kterých koně ukazují svoji sílu. Pro svoji kohoutkovou výšku do 150 cm je hafling oblíbený hlavně u dětí.S chovem tohoto plemene se Karel Novotný zabývá od roku 2008, kdy si přivedl dvě březí klisny. Letošní hříbě je již desáté v pořadí. -mah-

 

 

Calera dekorována jako vítězka třídy. Pro zvětšení klikněte Nejlepší mezi staršími klisnami, Ganz. Pro zvětšení klikněte Valášek Amis. Pro zvětšení klikněte

 

 

 

Šampionka výstavy, Calera. Pro zvětšení klikněte Calera. Pro zvětšení klikněte

 

V. regionální výstava haflingů v Kuchařovicích

 

V sobotu dne 25. 5. 2013 se uskutečnila již pátá výstava haflingů v Kuchařovicích. Výstavy se zúčastnilo celkem 24 koní, z toho dva z Rakouska. Opět „nezklamalo“ počasí a tak se již tradičně muselo počítat s nějakou dešťovou kapkou. Někteří vystavovatelé bohužel vzdali svoji účast právě kvůli nepřízni počasí. Organizátorům tedy nezbude, než se zamyslet nad termínem a četností výstavy v budoucnu.

Den plný haflingů byl zahájen svodem klisen, po kterém následovala zkouška výkonnosti. Následně proběhla výstava haflingů a celý program byl ukončen vozatajským parkúrem. Šest kategorií výstavy hodnotila komise ve složení MVDr. Jaroslav Dražan, Jana Kuchařová a Hana Drábková, která zároveň provázela mluveným slovem.

První hodnocenou kategorií byly klisny s hříbaty, přičemž se nejprve vybírala nejhezčí klisna a následně hříbátko. Prvenství v klisnách si vybojovala rakouská klisna Florentina po Ares z matky Finale v majetku Isabel Hanisch z Rakouska před klisnou Ganz. Mezi hříbaty byla jako první ohodnocena klisnička Gerta z Ganz po Andiamo majitelky Ing. Evy Ševelové z Loděnic před hřebečkem z Florentiny po Stenly N.

Další kategorií výstavy byla sloučená kategorie 1-2letých koní. V této třídě nastoupilo před porotu pět koní. Prvenství obsadila klisnička Daylight importovaná z Rakouska po hřebci Sevruga z matky Dorena II. v majetku Farmy Čapí hnízdo. Tato dvouletá klisnička vynikla velmi moderním typem s dobrým obdélníkovým rámcem a korektními chody. Druhou příčku získala klisnička Nela po Merlin von Milagro z matky Natali. Majitelem i chovatelem této klisničky je Jaroslav Drápela z Lesůňek. U klisničky se dá vyzdvihnout velmi dobrý užitkový typ a mechanika pohybu v klusu. Třetí ohodnocenou klisničkou byla Sany po Steinkogel z matky Samia z chovu pana Karla Novotného z Nového Města na Moravě, který je i jejím majitelem. Tato klisnička v loňském roce získala prvenství v kategorii hříbat, letos tak potvrdila své kvality a odvezla si třetí místo.

V tradičně nejobsazenější kategorii 3-6 letých se předvedlo celkem osm klisen. Porota vybrala jako vítězku klisnu rakouského chovu Andromeda (po Abendstern, z matky Aspirina po Nordtirol) majitele Čapí hnízdo. Velmi lehká klisna, možná až příliš ušlechtilá, však nenašla v této kategorii přemožitelku. Druhou příčku obsadila klisna rakouského chovu Demina po Nihilist z Diany II. majitelů Pavla a Martiny Studničkových z Vrchovan. Třetí příčku obsadila klisna českého chovu Aschely po Nefris z Allison, jejíž majitelkou i chovatelkou je Hana Drábková z Kuchařovic.

V kategorii sedmiletých a starších klisen se předvedly jen tři klisny. Vítězství jednoznačně patřilo dvacetileté Astře po Alex z matky Asta v majetku pana Drápely. Tato klisna porazila svoji stájovou kolegyni osmiletou Natali po Nimrod z Báry a svoji dvanáctiletou dceru Allison po Nugát. Klisna vynikla velmi pěknou kondicí a mechanikou pohybu.

Poslední výstavní kategorie patřila čtyřem předvedeným valachům. Prvenství si odvezl Wintersturm po Winternacht z Musiky v majetku Lenky Jandové z Božic, která přivezla i třetího ohodnoceného Starfighta po Startanzer z Majory. Druhým umístěným byl Max po Mylord z Popelky v majetku Anety Hunalové z Pelhřimova.

Na závěr byl vyhlášen Šampion výstavy, přičemž bylo rozhodnuto samostatně pro kategorii mladých koní a klisen. V kategorii mladých koní zvítězila velmi korektní ušlechtilá klisnička Daylight a v kategorii klisen pak Andromeda.

Překrásnou vozatajskou ukázkou v podání spřežení p. Drápely bylo zakončeno předvedení haflingů.

Po krátké pauze bylo odstartováno vozatajské klání v parkúru. Čtyři vozataji vyrazili na trať se čtrnácti brankami. Pan Drápela s klisnami Astra a Natali získal jednoznačný časový náskok již v prvním kole. Jeho skvělá jízda mu přinesla celkové prvenství. Druhou příčku obsadil pan Vrba s klisnou Palmírou a jako třetí se umístil p. KomárekLee a Navarem.

I přes dopolední nepřízeň počasí a nižší účast chovatelů se akce zdařila, patří se tak poděkovat všem zúčastněným a organizátorům za velmi dobrou akci s propagací plemene hafling. 

 

Hana Drábková

Další fotky z akce najdete na těchto dvou odkazech:
http://aschely.rajce.idnes.cz/Vystava_haflingu_Kucharovice_2013
http://jandovalenka.rajce.idnes.cz/V._Regionalni_vystava_haflingu_v_Kucharovicich/

Obrázky: 
                                                                         

Svod a zkoušky výkonnosti Kuchařovice

 

Již tradičně se poslední květnovou sobotu v Kuchařovicích u Znojma konalo hned několik významných chovatelských akcí ČSCHH. A to svod klisen, výkonnostní zkoušky, výstava a hobby soutěž v drezuře a parkurovém skákání. Na svodu se komisi ve složení Hana Drábková, Jana Kuchařová a MVDr. Martina Daťková představilo šest klisen a jedna klisna na přeměření KVH. Zkoušku výkonnosti v tahu absolvovala jediná klisna, za to s velmi dobrým výsledkem.

 

Jednoznačně nejlepší hodnocení 7,8 bodů a zápis do HPK získala tříletá klisna českého chovu 6/976 Moneta po hřebci Nibelung, z matky Messyna po Amadeus. Majitelkou je ing. Eva Ševelová z Loděnice u Moravského Krumlova. Moneta je velmi harmonická klisna s velmi dobře vyjádřeným užitkovým typem. Dobrou známku za mechaniku pohybu získala díky prostorným chodům s dobrou akcí a kmihem. Vzhledem k odpovídajícímu původu může být po úspěšném složení ZV zařazena do akceleračního programu.

 

Do HPK s 7,1 body byla zapsána také tříletá klisna 63/868 Sany po hřebci Steinkogel, z matky Samia po Nordtirol. Majitelem i chovatelem je pan Karel Novotný z Nového města na Moravě. Klisna získala velmi vyrovnané hodnocení za užitkový typ, končetiny i mechaniku pohybu, nejlépe komise hodnotila harmonickou stavbu těla.

 

6,8 bodů a zápis do PK získala již čtyřletá klisna 60/623 Lota po hřebci Namír, z matky Loreta po Seeman v majetku ing. Věry Benešové z Úsobrna. U této klisny byl velmi dobře hodnocen užitkový typ a stavba těla, jen o něco méně obdržela za stavbu končetin a mechaniku pohybu.

 

Již osmiletá importovaná klisna Mia po hřebci Novembernebel z matky Molly po Afghan II získala 6,6 bodů a zápis do PK. Majitelkou je paní Helena Minaříková Binterová ze Suchdolu nad Lužnicí. Klisna je i vzhledem k věku ve starším užitkovém typu, nicméně s dobrou harmonickou stavbou těla i končetin a dobrou mechanikou pohybu.

 

Do PK s 6,3 body byla zapsána i dvanáctiletá klisna 25/558 Saly po hřebci Madit, z matky Šárka po Nurmi v majetku pana Milana Řezaniny z Vysokých Popovic. Klisna byla opět ve starším typu, vyrovnané hodnocení získala za stavbu těla a končetin, o něco hůře pak byla hodnocena mechanika pohybu.

 

Do PPK s 5,8 body byla hlavně kvůli bílým odznakům na končetinách zapsána šestiletá 23/692 Lentilka po hřebci Markýz, z matky Loreta po Nasan. Majitelkou klisny je Mgr. Jitka Bednářová – Smíšková z Třebíče. Klisna je sice staršího užitkového typu, nicméně komisi zaujala především výborně předvedená prostorná mechanika pohybu v kroku i klusu, za kterou Lentilka obdržela svoji nejvyšší známku.

 

K přeměření KVH se dostavila klisna 62/51 Bára po hřebci Nolan z matky Halka po Navajo Lucky pana Vojtěcha Růžičky z Ledkovic. Na základě přeměření mohla být přeřazena z PPK do PK.

 

Výkonnostní zkoušky nakonec skládala pouze klisna 69/5 Lira po hřebci Artist-L z matky Lindy po Sambo paní Renaty Novotné z Chýnova. Lira absolvovala ZV v tahu a díky velmi dobrému výkonu ve všech částech zkoušky zaslouženě získala celkovou známku 8,8 bodů.

 

Celková úroveň předvedených klisen u svodu i ZV byla velmi dobrá, chovatelé i pořadatelé se zodpovědně připravili i na letošní novinku – předvedení v pohybu na trojúhelníku. Počasí v Kuchařovicích letos výjimečně přálo a věřím, že chovatelé i diváci si užili krásný den plný krásných koní.

Text: MVDr. Martina Daťková
Foto: Veronika Bechová

Lentilka. Pro zvětšení klikněte Lota. Pro zvětšení klikněte Mia. Pro zvětšení klikněte
Moneta. Pro zvětšení klikněte Saly. Pro zvětšení klikněte Sany. Pro zvětšení klikněte
Zkoušky výkonnosti - Lira. Pro zvětšení klikněte Zkoušky výkonnosti - Lira. Pro zvětšení klikněte Zkoušky výkonnosti - Lira. Pro zvětšení klikněte

 

VII. Regionální výstava haflingů Kuchařovice 2015

 

Již VII. ročník této výstavy se uskutečnil 30. 5. 2015. Počasí tentokráte přálo jak vystavovatelům, tak i pořadatelům a dešťové kapky se předvadišti vyhnuly. Den začínal tradičně svodem klisen, ale o tom se můžete dočíst v samostatném článku. Na výstavu bylo nahlášeno celkem 31koní, nicméně jich do Kuchařovic dorazilo 22. I slabší účast koní oproti letům předešlým neubrala na skvělém prezentování tohoto plemene. Výstavu hodnotila komise ve složení MVDr. Martina Daťková, Jana Kuchařová a od mikrofonu provázela komentářem celou akci Hana Drábková.

 

Do první výstavní třídy dorazila pouze klisna Lentilka po Markýz z matky Loreta po Nasan, která si s sebou dovezla hřebečka Lefrise po hřebci Nefris v majetku Mgr. Jitky Bednářové Smíškové. U této dvojice je třeba vyzvednout skvělé předvedení jak klisny, tak hříběte. Klisna předvedla velmi pěknou mechaniku pohybu v klusu.

 

Druhou výstavní třídu obsadily roční klisny. V této kategorii měla porota nelehké rozhodování, neboť byla tato kolekce velmi vyrovnaná a o umístění rozhodovalo jen aktuální předvedení klisen. Prvenství si nakonec odvezla klisnička Lenfris po Nefris z Lentilky, druhou příčku obsadila Amélie po Andiamo z matky Ála po Artist L jejímž majitelem i chovatelem je Tomáš Kotáb z Hradce Králové. Třetí příčka patřila klisně Bonny - Q po Armin Q z matky Bajka po Notabilis od majitele i chovatele Ladislava Holady z Vlašimi.

 

Třetí výstavní třída byla složená z hřebce a dvou klisen. Prvenství si z této kategorie odvezl právě hřebeček Adagio po Aquavit z matky Lamara po Strumer majitelky a chovatelky Ing. Martiny Čechové z Prostřelmova. Druhou příčku obsadila klisna Bella po Ahnherr z klisny Bajka Ladislava Holady. Třetí příčka patřila klisně Gája po Andiamo z Ganz po Angel-A jejiž majitelem i chovatelem je Eva Ševelová z Loděnic u Mor. Krumlova.

 

Tradičně nejobsazenější bývá na výstavách třída 3-6 letých klisen. Tentokráte však byly kategorie klisen početně vyrovnané. Na předvadišti se sešlo šest klisen. Velmi pěkně připravená mladá klisna Moneta po Nibelung z matky Mesina po Amadeus v majetku Evy Ševelové nenechala nikoho na pochybách a bravurně svým předvedením zvítězila v této třídě. Jedná se o ušlechtilou klisnu velmi korektní v typu. Druhé místo obsadila šestiletá Aschely, po otci Nefris z matky Allison po Nugát. Třetí příčku si vybojovala klisna Sany po Steinkogel z matky Samia po Nordtirol majitele i chovatele Karla Novotného z Nového Města na Moravě.

 

Stejný počet předvedených klisen jako předešlá výstavní třída měla i kategorie klisen 7 letých a starších. Prvenství si odvezla osmiletá klisna Clarina po Nordtirol z matky Cuba po Afghan v majetku firmy IMOBA a.s. Praha. Za ní se zařadila Natali po Nimrod z matky Bára po Achát v majetku pana Drápely z Lesůňek. Třetí příčku obsadila domácí čtrnáctiletá klisna Allison po Nugát z matky Astra po Alex.

 

Jediným předvedeným valachem byl čtyřletý Artuš po otci Artist, z matky Lamara majitele i chovatele Ing. Přemysla Čecha z Postřelma. I tento valach byl plnohodnotným článkem výstavy.

 

Na závěr výstavy se bojovalo o titul šampiona v kategorii mladých, kde si titul odvezl dvouletý Adagio. O titul Šampion otevřených tříd měly právo bojovat vítězky a reservevítězky ze čtvrté (Moneta a Aschely) a páté (Clarina a Natali) výstavní kategorie. Titul šampiona otevřených tříd putoval do Loděnic zásluhou klisny Monety, která následně získala i titul Šampiona českých klisen.

 

Následovala prezentace chovného hřebce, jak na ruce, tak posléze i pod sedlem.
Tím byl hřebec 1975 Athos po Anselazio z matky Desideria po Nortirol majitele IMOBA, a. s., Praha z rakouského chovu v Ebbsu. Do chovu byl zapsán před dvěma lety se známkou 7,9 bodu. Přednostmi Athose jsou především jeho moderní typ, pěkně utvářená horní linie s výrazným kohoutkem a s tím související šikmou lopatkou.

 

Závěrečný čas patřil sedlovým disciplínám. V drezuře i parkuru zvítězila klisna Norma po Nimrod z matky Nela po Nasan. Druhé místo v drezuře a třetí v parkuru získal hřebec Athos, u kterého je potřeba vyzvednout skvělý charakter, který prokázal po celou dobu výstavy. Třetí místo v drezuře a druhé v parkuru obsadila klisna Clarina.

 

Stejně jako v předešlých letech patří velké poděkovaní všem zúčastněným majitelům i chovatelům, kteří dorazili do Kuchařovic a prezentovali zde chov haflinga. Vždyť právě oni jsou budoucími producenty mladých haflingů a prezentací tohoto všestranného plemene podporují chov těchto nádherných koní. Velký dík patří také sponzorům této akce a to EQUUSU Kuchařovice, Obecnímu úřadu Kuchařovice a hlavnímu sponzorovi této akce firmě ADW Agro a.s. se sídlem v Krahulově.

Hana Drábková
foto: Veronika Bechová

 

 

Zápisy klisen završeny na Vysočině

 

V pátek 9. 9. 2016 se uskutečnil v Bílku u Chotěboře poslední letošní svod klisen plemene hafling. Klisen dorazilo celkem šest, všechny českého chovu. Komise hodnotila ve složení Jana Kuchařová, Hana Drábková a MVDr. Martina Kuthanová.

 

Shodnou celkovou známku 7,4 bodu a zápis do HPK obdržely dvě tříleté klisny 52/431 Gája a 63/915 Selena. Klisna 52/431 Gája je po hřebci Andiamo, z matky Ganz po Angel-A je v majetku pana Jaroslava Nováka z Vlčkova u České Třebové. Tato klisna je v požadovaném užitkovém typu s dobrou stavbou těla i končetin a prostornými chody, v minulém roce byla účastnicí světové výstavy v Ebbsu, kde obdržela hodnocení 1a. Klisna 63/915 Selena také po hřebci Andiamo, z matky Samia po Nordtirol je v majetku pana Karla Novotného z Nového Města na Moravě. Selena opět velmi dobře vyjadřuje požadovaný užitkový typ, má velmi dobrou stavbu těla i končetin a prostorný krok.

 

Zápis do základního oddílu PK s celkovou známkou 6,9 bodu získaly rovněž dvě klisny, a to čtyřletá 8/289 Lenka a desetiletá 57/858 Candy. Klisna 8/289 Lenka je po hřebci Nero, z matky Lucka po Nimrod, majitelem je pan Petr Maťátko z Praseku. Tato klisna je i vzhledem k věku ve starším užitkovém typu, nicméně s poměrně dobrou stavbou těla a dobrým pohybem, především prostorným krokem. Klisna 57/858 Candy po hřebci Nimrod, z matky Cinda po Michael je v majetku paní Ing. Zdeňky Chalupské. Candy je sice také v malinko starším typu, ale má velmi dobrou stavbou těla a dobrou mechanikou pohybu. Do PK byla s celkovou známkou 6,6 bodu zapsána také šestiletá klisna 48/854 Emina po hřebci Stony z matky Bára po Noby, majitelkou je paní Julie Simandlová z Bílku. Emina je trochu mohutnější klisna, ale jinak stále ještě v dobrém užitkovém typu s prostorným krokem.

 

Do PPK byla zapsána matka Eminy, dvanáctiletá klisna 8/715 Bára po hřebci Noby, z matky Syndy po Albin. Klisna je v majetku pana Jiřího Blažka z Licibořic. Do PPK s 5,9 bodu musela být zařazena díky dvěma bílým odznakům na končetinách již šestnáctiletá klisna 1/992 Laura po hřebci Nasan, z matky Lucka po Norman paní Andrey Žaloudkové z Rankova u Chotěboře. Tato starší klisna byla jinak v dobrém užitkovém typu s dobrou stavbou těla i končetin.

 

Na poslední letošní svod dojeli opět všichni dobře připraveni. Celá akce probíhala v malinko polních podmínkách, ale na místní možnosti byla organizátorkou, paní Simandlovou, dobře nachystaná. Díky její snaze uspořádat svod v místě, kde se v okolí ještě nekonal, bylo zapsáno do PK i několik starších klisen, které už také mají potomstvo, které nemohlo být doteď kvůli nedostatečně doloženému původu do PK zapsáno. Třeba se příští rok u svodu nějaká z dcer dotyčných klisen objeví.

 

MVDr. Martina Kuthanová

Candy. Pro zvětšení klikněte Emina. Pro zvětšení klikněte Gája. Pro zvětšení klikněte
Laura. Pro zvětšení klikněte Lenka. Pro zvětšení klikněte Selena. Pro zvětšení klikněte

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

What is a salutary blood power

(Asmoormuch, 10. 10. 2018 20:37)

Pression arterielle est comment robuste votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur sentiment pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque set votre determination bat, il pompe le sang par de vos arteres a la prendre facilement de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/cialis-prix-en-pharmacie-france/